Toulky milovnice přírodyF O T O B L O G o pokladech z říše zvířat i rostlin

Nová Amatérská jeskyně a propast Macocha

Publikováno 28.12.2014 v 00:00 v kategorii Česká republika a Slovensko, přečteno: 475x

Po několika letech byla Nová Amatérská jeskyně v Moravském krasu zpřístupněna veřejnosti, pouze na dva víkendy (8.-9.11. a 22.-23.11.2014). My jsme patřili mezi ty šťastlivce, kteří se tam podívali sobotu 8. listopadu 2014, vybaveni svítilnami, helmami a holínkami. Jeskyně není osvětlená a až na miniaturní úsek zde nejsou žádné chodníčky. Chodili jsme místy vodou, po kamenech a po blátě. Vidět bylo jen to, na co jsme si posvítili baterkami a svítilnami, takže dokonalá romantika. Prohlídka trvala asi hodinu a půl, prozkoumali jsme pouze část jeskyně, zbytek by zabral více času a také byla část zatopená.

Amatérská jeskyně je největší jeskynní systém v České republice. Společně s dalšími jeskyněmi (Punkevní, Sloupsko-šošůvské, Stará a Nová Rasovna, Piková dáma, Spirálka a 13C) tvoří jediný systém vytvořený ponornými potoky Bílou vodou a Sloupským potokem v celkové délce více než 40 km. V prostoru Nové Amatérské jeskyně dochází k jejich soutoku za vzniku řeky Punkvy.

Půdorys jeskyně má podobu písmene Y, které se rozkládá pod Ostrovskou plošinou. Obě hlavní chodby se spojují v oblasti Bludiště Milana Šlechty. Horní jeskynní úrovní Macošského koridoru směřují k propasti Macoše a Punkevním jeskyním. V oblasti tzv. Macošského sifonu se chodby rozdvojují, Východní větev je ve své spodní části protékána aktivní Punkvou, která pokračuje do propasti Macocha a odtud Vodní plavbou Punkevních jeskyní k Vývěru Punkvy. Západní suchá část směřuje k uměle raženému vchodu v Pustém žlebu. Obě chodby jsou příčně propojeny klesající Bahnitou chodbou s Absolonovým dómem.
Jeskyně je významnou biospeleologickou lokalitou. Na tekoucí podzemní vody toků Bílé vody i Sloupského potoka je vázán malý plž praménka rakouská (Bythinella austriaca), méně hojným druhem je kamomil říční (Ancylus fluviatilis). Z korýšů jsou na podzemní vody vázány následující druhy: Candona eremita, Acanthocyclops cf. Keifferi, A. languidoides, A. languidus v. belgicus, A. languidus v. deminutus, Echinocamptus echinatus, Paracamptus schmeili a známý je i blešivec karpatský (Niphargus tatrensis). Z roztočů (Acarina) jsou typickými obyvateli jeskyní druhy Geholapsis mandibularis, Parasitus spelaeus, Rhadigia spelaea a R. wolmsdorfensis.

Amatérská jeskyně představuje unikátní geologický profil v různých typech vápenců macošského souvrství pod Ostrovskou plošinou. Průzkum vodami ohlazených stěn Amatérské jeskyně odhalil přirozené ”nábrusy” s ukázkami devonských útesů a kup s četnými korály, stromatoporami, brachiopody, gastropody a další faunou. Geologický průzkum Amatérské jeskyně velmi významně doplnil poznatky o tektonických strukturách sz. části Moravského krasu. Z výsledků radiometrických datování vyplývá, že vhodné podmínky pro jeho růst panovaly prakticky po celé období holocénu, ale zároveň i naznačují, že k dokončení vývoje podložní štěrkové akumulace došlo až na samém závěru poslední doby ledové a eroze proběhla až během holocénu. S touto skutečností velmi významně koresponduje i vzorek malého stalagmitu z Dómu brekcií, který je dokladem, že eroze, až na suťové dno chodby, proběhla již během první poloviny holocénu.
 
Výzkum jeskyně má svoji velmi pohnutou historii. V letech 1959 – 1961 se v severní části Moravského krasu zformovala skupina speleologů, které spojuje myšlenka objasnění podzemního toku Bílé vody mezi propadáním Nová Rasovna a propastí Macocha. Na aktivní tok podzemní Bílé vody poprvé pronikli členové plánivské skupiny v roce 1964 v jeskyni 13C. Zásadního úspěchu dosáhla Plánivská skupina 18. ledna 1969. Toho dne byla ražením šachtice ze dna Cigánského závrtu na Simonově vrchu objevena Amatérská jeskyně. Nová Amatérská jeskyně byla objevena dne 16. 8. 1969 po překonání Povodňového sifonu na konci Povodňové chodby. Průzkum za sifonem pokračoval o rok později, ale byl přerušen katastrofální povodní dne 29. 8. 1970, při které zahynuli Milan Šlechta a Ing. Marko Zahradníček. Po této tragické události byla činnost amatérských speleologů v Amatérské jeskyni utlumena. V říjnu 1971 bylo rozhodnuto, že další výzkum v Amatérské jeskyni provádět Geografický ústav ČSAV v Brně. 

V roce 1991 byla mezi Geografickým ústavem ČSAV, Správou CHKO Moravský kras a Českou speleologickou společností uzavřena dohoda, která umožnila obnovení amatérského výzkumu jeskyně. Od roku 1992, kdy byl amatérským speleologům umožněn další výzkum jeskyně. Na výzkumu Amatérské jeskyně se dnes především podílí Česká speleologická společnost – základní organizace Plánivy a Pustý žleb.

Malé krápníkovité útvary připomínající brčka
Cestou k Nové Amatérské jeskyni, pršelo, ale nám to nevadilo, podívejte na ty krásné podzimní barvy
Řeka Punkva
Barevný listopad....
Cestou k jeskyni, řeka Punkva
Jeden z ponorů řeky Punkvy
Čertova branka v Pustém žlebu
Vchod do Nové Amatérské jeskyně a další výjimeční návštěvníci
Vchod do Nové Amatérské
Plán Nové Amatérské jeskyně
Útvary v jeskyni

Chodba Nové Amatérské jeskyně

Nová Amatérská jeskyně

Vyschlé podzemní řečiště řeky Punkvy, oblázky Punkva vyhladila svou silou.
Nová Amatérská jeskyně

Pohled na propast Macocha z Dolního můstku.
Macocha z Horního můstku

Komentáře

Celkem 3 komentáře

 • Anonymní 23.02.2015 v 11:20 fundovaný komentář a nádherná a kvalitní fota


 • Anonymní 23.02.2015 v 12:14 dík za profesionální fotky a zajímavé povídánío krásné lokalitě


 • zaprirodou.infoblog.cz 24.02.2015 v 10:22 Děkuji.


 • Neregistrovaný uživatel

  Jméno: Přihlásit se

  Blog:

  Obsah zprávy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovězte na otázku: Co je dnes za den?Novinka: obrázky jsou aktivní a odkazují na příslušné články! Stačí na vybraný obrázek kliknout.