Toulky milovnice přírodyF O T O B L O G o pokladech z říše zvířat i rostlin

Exkurze ČSO - do Bzenecké doubravy za lelky a dudky

Publikováno 06.08.2013 v 07:36 v kategorii Česká republika a Slovensko, přečteno: 821x

Letní exkurze České ornitologické společnosti (víkend 15.-16. června 2013) nás zavedla opět po dlouhé době na jižní Moravu, kterou tak milujeme. Tentokrát do ale byla pro nás neznámá Bzenecká doubrava-Strážnické pomoraví. Významné ptačí území a součást soustavy Natura 2000. Vyskytuje se tu kromě vzácných ptáků také mnoho zajímavých botanických skvostů a krasavců z hmyzí říše. My jsme do kempu Littner dorazili už v pátek pozdě večer, někteří přijeli až v sobotu ráno. Bydleli jsme v táborových chatičkách a byl s námi i Maxoun a snášel s námi i útrapy z horka a komárů, kterých zde bylo opravdu požehnaně. V sobotu jsme navštívili zajímavý les přímo za kempem, který loni schvátil požár a tak vznikly dočasně zajímavé biotopy pro jinak málo se vyskytující ptáky. Vyráželi jsme již za úsvitu v 5 hodin ráno a vrátili jsme se až kolem desáté dopoledne. Hned za kempem nás uvítal hlas skřivana lesního. Ten je znamenitým, leč trochu melancholickým zpěvákem. Hlas skřivana lesního se výrazně liší od jeho známějšího příbuzného skřivana polního. Vzhledově jsou si docela podobní, jsou to oba nenápadně vyhlížející ptáčci, ale zejména skřivan lesní se může rovnat svým mistrovským zpěvem i slavíkovi!
Dudci byli narozdíl například od Dunajské delty velmi plaší a tak se mi je nepodařilo nijak kloudně vyfotit, radši jsem si je užívla pohledem dalekohledu, než abych honila rozmazaný dokumentační snímek. Dudci neúnavně dudali, každý trochu jinak, jeden slabě melancholicky, druhý rázně a z ostra. Lovili hmyz a přeletovali ze stromu na strom. Dokonce se mi dudek ukázal s roztaženou chocholkou připomínající papouška kakadu. Hlas dudka chocholatého z ČRo.
Na ranní vycházce jsme pozorovali tyto ptačí druhy, vybírám ty nejzajímavější: bělořit šedý, dudek chocholatý, skřivan lesní, žluva hajní, hrdlička divoká.
Po vydatném obědě jsme se vydali směrem k meanrům divoké řeky Moravy a navštívili jsme Národní přírodní památku Váté písky, kde to bylo zajímavé zejména z hlediska hmyzu, plazů a rostlinstva. Roste zde vzácná travina kavyl písečný a půvabná divizna brunátná. Dnes již endemitický okáč strdivkový byl nádherný a zahlédli jsme i krásnou ještěrku zelenou. Z ptáků, kvůli který jsme tu přece jen byli především, se tu vyskytovalo hodně dravců jako luňák červený, luňák hnědý a včelojed lesní. V pískovně u Bzence-přívozu byla hnízdní kolonie úžasných břehulí říčních, která je mimochodem ptákem roku 2013.
Další naše již znavené kroky směřovaly k řece Moravě a přírodní památce Osypané břehy. Pozorovali jsme lovící rybáky obecné a také pisíka obecného.
 
Zlatý hřeb soboty nastal až při západu slunce, po návratu z odpolední namáhavé části programu jsme měli chvilku času na odpočinek a pak už jsme vyjeli pronajatým autobusem směr Strážnice na lelky lesní. Lelek je skrytě žijící nenápadný pták, který osídluje suché borové lesy Bzenecké Doubravy a místní populace se odhaduje na 50-60 párů a je tedy nejpočetnější populací lelka v ČR. Lelek lesní se živí hmyzem, který loví nad korunami stromů, lesními cestami a pasekami. Abych se vrátila k naší výpravě za těmito ptáky, krátce po setmění vylétli netopíři a také se na nás vrhla mračna komárů. Bylo to téměř nesnesitelné. Celá skupina asi 30 lidí seděla či postávala tiše na písčité cestě a čekala až se lelci začnou ozývat svým nezaměnitelným hlasem podobným krtonožce či ropuše zelené. Brzy jsme se dočkali hned několika ozývajících se ptáků. Bylo to magické, byla jasná noc a měsíc byl přesně v polovině cyklu. Lelky jsme dokonce zahlédli letět jako temnou siluetu noci. Nádhera!
Pro ilustraci si na stránkách Českého rozhlasu poslěchněte hlas lelka lesního.
 
V neděli byli na programu Mutěnické rybníky a vlhy pestré. O nich v dalším článku, který připravuji.......
 
Náš největší brouk roháč obecný
Ráno se v Bzenecké Doubravě ozývalo hned několik skřivanů lesních a hrdliček divokých, které jsou mnohem vzácnější než jejich kolegyně hrdličky zahradní
Vykácené plochy po požáru s pařezy tvoří ideální, leč dočasný, biotop dudků chocholatých a skřivanů lesních
Houba spálenišť a požářišť - kořenitka nadmutá (Rhizina undulata), i přes svoji nápadnou podobu lejnu, je jedlá
Právě pozorujeme skřivana lesního
Ohořelé mladé stromky
 
Zlatohlávek zlatý
Bodlák
 
Cedule NPP Váté písky
NPP Váté písky s porosty kavylů písečných. Kavyl písečný nikde jinde v České republice neuvidíte.
 
Teplomilná travina kostřava písečná
Pasti, do kterých dravý brouk mravkolev láká svoje oběti mravence
 
 
 
Velký krasec měďák (Chalcophora mariana)
Pískovna Bzenec-Přívoz je domovem hnízdících břehulí říčních a také mnoha dravých ptáků jako je luňák hnědý a červený
Pozorujeme hnízdící břehule v písečné stěně
Přírodní památka Osypané břehy
 
Meandrující řeka Morava
 
 Kuňky
Řeka Morava a její nespoutaná tvář
 
Okáč strdivový (Coenonympha arcania) je k vidění už jen v Bzenecké Dobravě
Pavouček a hra stínů
Pisík obecný při hledání potravy na břehu Moravy
Rybák obecný
 

Komentáře

Celkem 0 komentářů

 • Neregistrovaný uživatel

  Jméno: Přihlásit se

  Blog:

  Obsah zprávy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovězte na otázku: Co je dnes za den?Novinka: obrázky jsou aktivní a odkazují na příslušné články! Stačí na vybraný obrázek kliknout.