Toulky milovnice přírodyF O T O B L O G o pokladech z říše zvířat i rostlin

Bledule jarní a NPR Čtvrtě

Publikováno 10.04.2013 v 03:26 v kategorii Česká republika a Slovensko, přečteno: 929x

Bledule jarní (Leucojum vernum) je zákonem chráněná cibulovitá rostlina, která patří mezi ohrožené druhy. Kvete v únoru až dubnu a preferuje vlhčí stanoviště. Rozkvétá v období, kdy ještě stromy nevyhodily své listy a proto využívá maximum slunečního svitu, který do spodního patra lesa proniká na brzy na jaře. Tato půvabná rostlina je však jedovatá, nejvíce jedu je v cibuli, jedná se o rostlinné alkaloidy jako leucojin, galathamin, lykorin a isotazatin. Otrava se projevuje sliněním, zvracením, průjmem a celkovou slabostí.
 
NPR Čtvrtě (u obce Mcely, okres Nymburk, Středočeský kraj)
Toto maloplošně zvláště chráněné území se nachází v lesním komplexu severně od silnice Studce - Mcely. Rozprostírá se na území zhruba 100 ha a můžeme v něm nalézt velmi pestré ekosystémy a biotopy. Důvodem ochrany tohoto území je zejména přítomnost přirozených lesních společenstev, jako jsou habrodřínové doubravy či doubravy s mochnou bílou a jasanové prameništní olšiny. Na území národní přírodní rezervace Čtvrtě se nacházejí dva památné stromy: mohutný buk (Fagus sylvatica) a starý rozložitý dřín (Cornus mas).
Nejvíce se zde asi "vyřádí" botanici, zejména kvůli výskytu zvláště chráněných druhů jako jsou například právě bledule jarní (Leucojum vernum), dub šípák, vstavačovité rostliny - vemeník doulistý (Platanthera bifolia), vstavač nachový (Orchis purpurea), kruštík drobnolistý (Epipactis microphylla), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) a dále pak dřín obecný (Cornus mas), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), oměj pestrý (Aconitum variegatum), plamének přímý (Clemátis recta). Bylo zde zaznamenáno 293 rostlinných druhů. Pestrost druhů je dána umístěním této národní přírodní rezervace, která se nachází na rozhraní Polabí a vlhčích oblastí Mladoboleslavska.
V NPR Čtvrtě se vyskytuje také zajímavá zvířena, včetně několika zvláště chráněných druhů hmyzu a ptáků - z hmyzu je to roháč obecný (Lucanus cervus) a z ptáků např. včelojed lesní (Pernis apivorus), dudek chocholatý (Upupa epops), krutihlav obecný (Jynx torquilla). Za zmínku stojí i výskyt datla černého, skřivana lesního, sýčka obecného, strakapouda prostředního či žluvy hajní.
Zdroj informací:
AOPK ČR (Asociace ochrany přírody a krajiny ČR): http://www.ochranaprirody.cz/ ,
Český rozhlas: http://m.rozhlas.cz/priroda/krasy/_zprava/582161  a www.biolib.cz  


 
Neděle 7. dubna 2013
I přes zataženou ocelově šedou oblohu jsme se vypravili v neděli odpoledne na výlet do Národní přírodní rezervace Čtvrtě u obce Mcely na Nymbursku. Chvíli jsme to hledali, museli jsme se i dvakrát poptat, zda jdeme správně, ale když jsme dorazily, byli jsme ohromeni něžním půvabem a množstvím nedávno rozkvetlých bledulí jarních. Sice bych bledule při své fotografické vášni zachytila ve slunečnějších podmínkách a pohrála si z prostisvětlem, ale kouzlo jarních bledulí v potemnělém lese je snad pro Vás také zajímavé.......
 
Bledule jarní (Leucojum vernum)
NPR Čtvrtě
Bledule jarní (Leucojum vernum)
 
Bledule jarní (Leucojum vernum)
 
 
 
 
Bledule jarní mají rády vlhko, tady například rostou přímo u malého potůčku
Biotop bledulí v NPR Čtvrtě
Bledule jarní v podrostu lesa
 
 
NPR Čtvrtě
 
 
Výletníci
 

Komentáře

Celkem 0 komentářů

 • Neregistrovaný uživatel

  Jméno: Přihlásit se

  Blog:

  Obsah zprávy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovězte na otázku: Co je dnes za den?Novinka: obrázky jsou aktivní a odkazují na příslušné články! Stačí na vybraný obrázek kliknout.